Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Tange sø bliver, hvor den er.

Af Svend Erik Milsgaard, form. Radikale Venstre. Johan Brødsgaard, spidskandidat for Radikale Venstre.

 

Selvfølgelig skal Tange sø blive, hvor den er. Det er i dag et rekreativt område, som er til gavn og glæde for rigtig mange borgere, og med plante og dyrelivet omkring søen er det i dag vores bevaringsværdige natur. Det forekommer rent ud sagt useriøst at tale om at fjerne Tange sø.

Det er så en anden sag, om man kan tilgodese flere af de interesser, der er omkring søen. Det vil altid være radikal politik at se efter muligheder for forbedringer, så derfor er det også en overvejelse værd, om man kan udvikle mulighederne omkring Tange sø. Mange vil gerne have laksefiskeriet tilbage i å systemet, dels for vores egen skyld, men i høj grad også for at udvikle turismen. Andre ønsker at bevare EL -produktionen i Tangeværket, for den er bæredygtig.

For os er der ikke nogen tvivl om, at Tangeværket har en stor kulturhistorisk værdi, så værket skal bevares, som kulturhistorisk perle. Den har i dag en meget begrænset produktionsværdi, og den ville let kunne erstattes af anden produktion. Det er altså ikke grunden til at bevare Tangeværket.

Derfor mener Radikale Venstre, at vi seriøs skal få vurderet mulighederne for at udvikle outdoor aktiviteterne længere op i å systemet f. eks. gennem lystfiskeri. Det eksisterende stryg er ikke tilstrækkeligt, men der kan etableres et bedre stryg. Vi har set en skepsis udtrykt her i avisen, men den sagkundskab vi har konsulteret, og vi har erfaringer fra andre å systemer, så mener vi, at en tilfredsstillende løsning kan findes. 

Derfor er det et radikalt ønske, at vi får undersøgt den sag seriøst. Lige nu er debatten båret af følelser og fornemmelser. Dernæst tror Radikale Venstre på samarbejdet er vejen frem. Skulle man ikke endnu en gang overveje samarbejdsmulighederne med de kommuner, der har en fælles interesse omkring Gudenåen.