Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Styrk nærdemokratiet - tag borgerene med på råd

Af Margrethe Skovbjerg, Kim Egeskov og Palle S. Clausen. Byrådskandidater for Radikale Venstre i Silkeborg kommune

 

Det er vigtigt, at borgerene føler sig som en del af Silkeborg kommune. Nærdemokratiudvalget og de 27 lokalråd har her en vigtig rolle, da de er med til at styrke sammenhængskraften og oplevelsen af fællesskab både i lokalsamfundene og for Silkeborg kommune som helhed. Derfor mener vi i det Radikale Venstre, at lokalrådene skal tages seriøst i den politiske beslutningsproces, og det skal ske ved at bruge deres indsigt forud for de politiske beslutninger. Lokalrådenes kompetencer og handlemuligheder skal endvidere styrkes. Det skal være enkelt og muligt for lokalrådene at få nogle midler til at udrette noget konkret som kan være fællesarrangementer og projekter som kan være med til at styrke sammenholdet og de sociale fællesskaber i lokalsamfundene. 

For at opnå reel nærdemokrati mener vi i de Radikale Venstre, at der skal arbejdes mere intens for i højere grad at involvere borgerne i de politiske beslutningsprocesser. Det er ikke nok, at borgerne bliver hørt - de skal også tages med på råd – og gerne i god tid.