Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Naturplejere

Af Per Mossin, bestyrelsesmedlem, Det Radikale Venstre, Silkeborg i Silkeborg, og
 Svend Erik Milsgaard, formand, Det Radikale Venstre, Silkeborg, og storkredsformand i Vestjylland.
 
Silkeborg den 3/1-2015
 
Kære Sofie Carsten Nielsen.
C:C. Lone Loklindt.
 
Vedr. Uddannelse af naturplejere i forbindelse med de nye beslutninger om naturområder.
 
Miljøministeren har nu fået en stor miljøplan igennem.
Store naturområder skal føres tilbage til sit oprindelige niveau, og det vil kræve en arbejdskraft, der kan arbejde med indsigt og med nænsom hånd.
Vi er et par aktive radikale her fra Silkeborg, som gennem mange år har interesseret os levende for naturen.
Vi bruger den dagligt, og når også ud til de områder, som folk i almindelighed ikke når ud til.
De store søer, det kuperede terræn og de store skove giver os helt unikke oplevelser her i det midtjyske.
Vi ser også, hvordan disse områder dyrkes, plejes og vedligeholdes i dag.
Disse områder udnyttes i dag i høj grad til produktion.
Det gælder en intensiv udnyttelse af landbrugsarealer, også når vi nærmer os vådområder,
og det gælder skovbrug, hvor hovedformålet er produktion til gavntømmer o.l.
Det klares ved hjælp af store maskiner, som betjenes af dygtige tekniske medarbejdere med indsigt i effektiv produktion.
Handler det om oprensning af vandløb, pyntegrønt og juletræsproduktion er det ofte østeuropæisk arbejdskraft, hvor omkostningerne kan holdes nede. 
Vi har nu undersøgt, hvad der findes af uddannelser inden for vedligeholdelse og pleje af naturområder,
og vi kan ikke se, at der i Danmark findes uddannelser med det hovedmål at uddanne folk til de nye store frilagte naturområder.
Vores vurdering er, at vi har brug for uddannet dansk arbejdskraft til at løse den opgave.
Uddannelse vil være den eneste mulighed for, at danskere vil finde det attraktivt at beskæftige sig på det område.
Vi tænker os en uddannelse, der har et meget praktisk udgangspunkt, suppleret med grundig teoretisk viden på lige med uddannelsen inden for landbrug, anlægsgartner, skovassistent og greenkeeper.
Vi er godt forsynet med dygtige teoretikere som biologer og forstkandidater, men mangler at skabe en uddannelse til de naturinteresserede,
friluftsinteresserede, som ikke er indstillet på en lang teoretisk uddannelse.
Vægten i uddannelse skal altså ikke være udnyttelse af naturen til produktion, men pleje af og tilsyn med en skrøbelig natur.
Vi har naturligvis undersøgt bekendtgørelser vedr. eksisterende uddannelser og kan kun få øje på ganske sporadiske omtaler af den foreslåede uddannelse.
f.eks. i ” Bekendtgørelse om uddannelse i erhvervsfaglig fællesindgang dyr, planter og natur.”
En målrettet uddannelse vil være at foretrække, men alternativet kunne være at skærpe opmærksomheden på naturpleje i de eksisterende uddannelser.
Mange unge mennesker er natur - og miljø interesserede, og en uddannelse kunne appellere til en sådan gruppe unge.
Dette kunne desuden være et af de forslag, som kunne medvirke til, at naturplanerne også blev gennemført med en bred folkelig opbakning.
 
Med venlig hilsen
Per Mossin, medlem af bestyrelsen i Silkeborg.
Svend Erik Milsgaard, formand for kommuneforeningen i Silkeborg, og storkredsformand i Vestjylland.