Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Landskabsvurdering før godkendelse af nye boligområder

Af Poul Elmegaard; Byrådskandidat for Radikale Venstre i Silkeborg Kommune

 

Byudvikling er en hel naturlig del for en by i udvikling. Med 9.000 kommende indbyggere kræves der løsninger, som ikke er set før, og der skal nytænkes. Dette til nogles glæde og til andres vrede.

Spørgsmålet er: Tackler vi byudvikling godt nok og på hvilket grundlag træffer vi beslutninger? Overordnet set er jeg positiv over for udviklingen, men kunne godt tænke mig en mere kvalificeret debat og et bedre beslutningsgrundlag. Derfor har jeg et forslag, der kan være med til at løfte diskussionen, omkring de større projekter.

Lad os styrke det landskabsarkitektoniske niveau.

Konkret foreslår jeg, at ved områder med over 15 boligenheder skal der foreligge en uvildig vurdering og analyse af de landskabsmæssige og arkitektoniske konsekvenser af et bygge- ri, foretaget at en landskabsarkitekt.

Dette kan gøres ved, at Silkeborg kommune laver rammeaftaler med tre landsskabsarkitekter, der til de konkrete sager skal være uvildige. Kommunen udpeger et at de valgte firma til at udarbejde en analyse, der skal bruges som et indspil i afklaringsprocessen om hvilke ekstra krav, der eventuelt skal stilles, for at opnå en byggetilladelse. En sådan vurdering bygger videre på kravene i lokalplanen og øvrige krav, som kommunen stiller. Omkostningerne til analysen skal dækkes af det konkrete projekt og således være neutrale for skatteborgerne.

På den måde kan borgere og politikere få et redskab til at vurdere antal af boliger, beplantningsplan, den samlede arkitektur og miljøpåvirkning m.v. Sammen med høringssvar og andre vurderinger kan vi få en bedre proces og en bedre beslutning.

Som byrådskandidat syntes jeg, at det er rigtig godt at se sagen fra flere sider, og det er noget, jeg vil efterleve i det nye byråd, såfremt jeg bliver valgt.

Jeg er ikke tilhænger af, at kun en part bliver hørt.