Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

JA til en bedre fremtid for tosprogede - og nej til at tvangsflytte elever

AF KIM EGESKOV

Byrådskandidat for Radikale i Silkeborg

 

Claus Løwe Klostergård fra Alternativet giver udtryk for, at R vil tvangsflytte elever. Det er selvfølgelig fristende at bruge valgkampsoptakten til at pege på, hvad man mener andre partier gør forkert. Når Claus Løwe Klostergård vælger at bruge ordet tvangsflytte, må jeg blot ryste let på hovedet!

Der har gennem mange år været utallige politiske anerkendelser af, at vi i Danmark ikke lykkes med integrationen. Skolemæssigt burde det være muligt at skabe et sprogligt, fagligt og kulturelt afsæt for at tosprogede børn kan integreres i det danske samfund.

I langt de fleste tilfælde vil det også være tilfældet. Der er dog også undtagelser. Jeg har været i ledelsen på en skole, hvor andelen af tosprogede elever var 100%. En skole med meget dygtige undervisere, en skole med tydelige værdier og kendte retningslinjer for adfærd. En skole med håbefulde og drømmende børn. Denne skoles lokalsamfund var præget af høj grad af arbejdsløshed, folk med ingen uddannelse, folk som ikke kunne tale dansk. Her kunne børnene ikke få hjælp af forældre til lektierne eller hjælp til at forstå de danske kulturelle koder, som skolen hele tiden præsenterer gennem fagene.

Denne skolemæssige lokaltilknytning kan medvirke til at begrænse tosprogede muligheder for integration. 

Jeg er helt enig med Claus Løwe Klostergård, når han siger, at vi skal bevare lokaltilknytningerne og det frie skolevalg. Virkeligheden er blot, at dette kan være med til at fastholde tosprogede elever i en skolesammenhæng, hvor de ikke har mulighed for at spejle sig i det danske sprog og dansk kultur. Vi giver ikke disse elever det bedst mulige afsæt til at kunne få sig en uddannelse, og til fremadrettet at kunne bidrage til det danske samfund. Vi svigter disse børn ved at forholde os passive med henvisning til det frie skolevalg.

Claus Løwe Klostergård kommer i sit indlæg med helt konkrete løsningsspørgsmål med hensyn til, hvordan forslaget fra R skal kunne lade sig gøre. Hvordan eleverne skal fordeles. Spørgsmålet bør i højere grad være om der er politisk vilje til at løse integrationsspørgsmålet ved at give bedst mulige læringsforhold for tosprogede elever? Jeg vil undlade at komme med konkrete praksisforslag

til hvordan det skal lade sig gøre. Jeg vil gerne give nogle overordnede bud på, hvilke principper der bør arbejdes ud fra. Skab incitamenter, involver tosprogede elever og tosprogede borgere, involver fagfolk, involver til idegenerering og sæt så i gang, men tvangsflytning - nej tak!

Parallelt med dette bør der ændres på andre politikområder og derved muliggøre en højere grad af integration.