Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Invester i de mindre lokalsamfund

Af Margrethe Skovbjerg, Kim Egeskov og Palle S. Clausen. Byrådskandidater for Radikale venstre i Silkeborg kommune


Livet i lokalsamfundene skal styrkes. Det skal fortsat være attraktivt at bo i lokalsamfundene.  Derfor mener vi i de Radikale Venstre, at vi aktivt bør fremtidssikre de mindre bysamfund. Der er behov for gode daginstitutioner og skoler. Der er behov for, at det er attraktivt for folk også at ville bosætte sig i de mindre lokalsamfund. 

Bosætningsmuligheder kræver, at kommunen opkøber jord, så der fremadrettet kan bebygges i de mindre lokalsamfund. Prognosen for befolkningsudvikling i Silkeborg kommune viser, at der i dele af Silkeborg kommune vil være en faldende befolkningstilvækst. Silkeborg kommune bør derfor sammen med lokalbefolkningen sikre, at det fremadrettet vil være attraktivt at bosætte sig i alle dele af kommunen. En vigtig forudsætning vil være at skabe mulighed for nybyggeri. Herudover skal vi prioritere at have gode skoler, daginstitutioner, ældremuligheder, fritidsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Desuden bør der være sammenhængende transportmuligheder til uddannelsesstederne samt en decentralisering for udvalgte dele af borgerservice.  Alle tiltag som kræver investeringer, men som også skaber attraktive bosætningsmuligheder, så vi kan få en positiv vækst af tilflyttere