Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Hvad er ”vandvittigt?”

Af Svend Erik Milsgaard, formand for Radikale Venstre, og Per Mossin, medlem Radikale Venstres bestyrelse.
 
Endnu en gang melder formanden for plan– og miljøudvalget ud med hurtige og ikke så velovervejede løsninger.
Ja – vandstanden i Gudenåen er høj.
Den løber over sine breder på strækninger, hvor nogle haver og skovstier må lide under det.
”Mere grødeskæring,” siger formanden. 
Nu er det bare sådan, at planter, både over og under vand, lever af lys, varme og næring.
Lige nu er der minimum lys, temperaturen er lav og mig bekendt er det begrænset, hvor meget gødning, der på lovlig vis bliver lukket ud i vintermånederne.
Altså er grøden ikke i vækst. Det meste er visnet væk og hæmmer ikke vandgennemstrømningen på denne tid af året i væsentligt omfang.
Alligevel er vandstanden ekstremt høj. Hvordan kan formanden så komme med sådan en argumentation lige nu?
Er det kun for at tækkes enkelte vælgere, eller tror han virkeligt på, at det løser et problem? Da formanden åbenbart, på trods af sagkundskaben
stadig mener, at det er grøden, der er årsagen til den høje vandstand, vil vi foreslå ham at igangsætte grødeskæring netop nu, hvor vandstanden er på sit højeste.
Dermed vil han skade mindst muligt, og det vil være billigt, for der er ikke meget at gå efter. 
Radikale Venstre har flere gange foreslået, at der opkøbes arealer, så åen får mulighed for at kunne brede sig og komme af med overskydende vand.
På den måde kan vi både skabe bynære vådområder, der ikke har landbrugsmæssig værdi.
Vi kunne gøre dem attraktive for besøgende, både lokale og turister, og samtidig kan vi reducere ulemperne for berørte lodsejere.
Vi er helt med på, at haveejere kan være meget generede, og selvfølgelig kan man give tilladelse til at hæve haverne i et eller anden omfang.
Borgmesteren kunne blive rigtig glad, hvis vi kunne nå et befolkningstal på 100.000 inden for de næste ti år.
Mon ikke han ville klappe i sine hænder, hvis formanden for plan - og miljø ville samarbejde ihærdigt på at få storken tilbage.
Det ville disse genskabte vådområder give mulighed for.